תחומי התמחות

שירותי נוטריון

נוטריון הינו עורך דין המוסמך בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים התקפים הן במדינת ישראל והן מחוץ לארץ ישראל כמסמכים בינלאומיים. חתימתו במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני המוסדות הרלבנטיים בארץ ובחוץ לארץ כאישור למקוריותו ותקפותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. המסמכים המאושרים בידי הנוטריון ניתנים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בארץ והן מחוץ לה. עורך דין המתמחה בתום זה חייב להיות אזרח ישראל החבר בלשכת עורכי הדין של ישראל ובעל וותק של 10 שנים לפחות בעריכת דין. שכר הטרחה קבוע בחוק ואין ביכולתו של נוטריון לגבות סכום גבוהה יותר או שונה מהקבוע. משרדינו עוסק בתחום זה ומספק שירותי נוטריון.

נדל"ן ומקרקעין

דיני המקרקעין בישראל הם תחום רחב אשר כולל סוגיות משפטיות הקשורות בתחומי נדל”ן הכוללים נושאים רבים כמו שכירויות, רכישות מקבלן, רכישת יד שנייה, קבוצות רכישה, רישום בטאבו, פינוי בינוי ועוד.
התחום מאופיין כאחד התחומים המשפטיים המורכבים ביותר ובעל השלכות כלכליות משמעותיות ביותר בעיקר בשל מעורבותו בעסקאות מקרקעין מסדרי גודל שונים הרלבנטיים הן למשקיעים מסחריים והן לרוכשי ומוכרי דירות מהסקטור הפרטי. בשל ההשלכות הכלכליות המשמעותיות, חשוב לכל אדם המעורב בעסקת מקרקעין, בין אם מדובר בעסקה גדולה או קטנה, להסתייע בשירותי עורך דין בעל נסיון מוכח בתחום. למשרדינו נסיון ארוך ומוכח בתחום הנדל"ן והמקרקעין.

נזקי גוף

נזקי גוף הינו שם כללי לפגיעות שונות ורבות, כגון: פגיעות כתוצאה מתאונת דרכים, פגיעות ונזקים כתוצאה טיפול הרפואי רשלני, פגיעות בעבודה או בשטח ציבורי, פגיעות תלמידים שנגרמו מכל סיבה שהיא במהלך כל 24 שעות והמכוסות ע"י ביטוח המדינה במסגרת ביטוח תאונות אישיות הקיים במסגרת חינוך חובה ועוד. כל אחת מהפגיעות יכולה וצריכה להיות מטופלות משפטית באופן שונה. כך לדוגמא גם פגיעה בעת שימוש בכלי תחבורה מנועי וגם נפילה ברחוב גורמת לנזקי גוף, אך בעוד תביעה בעקבות תאונת דרכים מתנהלת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התביעה בגין תאונת עבודה או כל פגיעה אחרת מתנהלת על פי פקודת הנזיקין, ואילו תביעה בגין פגיעת תלמידים תידון הן כלפי המבטח הממשלתי והן כלפי הגורם המזיק. משרדנו עוסק בייצוג נפגעי נזקי גוף, הן כתוצאה מתאונות דרכים ו/או נפגעי עבודה כתוצאה מתאונות עבודה, והן בייצוג תלמידים שסבלו נזקי גוף כתוצאה מכל סוג של תאונה.

ייפוי כח מתמשך

בשנת 2017, נכנס לתוקפו תיקון חשוב מאד ל"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות” הישראלי (להלן: "החוק"). עד לתיקון זה, כאשר אדם נקלע למצב בו הוא מאבד את כושרו המשפטי לקבל החלטות לגבי עצמו, היה צורך לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס, ובית המשפט היה ממנה אפוטרופוס לפי שיקול דעתו מבלי שדעתו של אותו אדם נשמעת. מצבים אלו קורים בדרך כלל כתוצאה ממוגבלות נפשית או שכלית, ניתוח חירום ומצבים בהם אדם מאבד את יכולתו לקבל החלטות שקולות עבור עצמו.
התיקון לחוק מאפשר לאדם לנצל את תקופת כשירותו כדי לאפשר לו ליטול חלק פעיל בקבלת החלטות לגבי עתידו ובכך ולעגן מראש את רצונותיו לגבי האופן בו הוא ורכושו יטופלו בעתיד ואת זהותם של אלה שיהיו מופקדים על עניינים אלה. לצורך כך האדם חותם על מסמך שנקרא ייפוי כוח מתמשך ובו הוא קובע מי יטפל בענייניו האישיים והרכושיים, לכשיאבד את היכולת לנהל את ענייניו. תקפותו של יפוי הכח מוגבלת לחמש שנים ובכל עת וכל זמן שהאדם כשיר הוא יכול לשנות או לבטל את יפוי הכח. חשוב לדעת שיפוי כח מתמשך אינו תחליף לצוואה שכן הוא חל על גופו ורכושו של האדם בחייו ואילו הצוואה מסדירה את רכושו של האדם לאחר פטירתו. על עורך הדין העורך יפוי כח מתמשך לעבור הכשרה מיוחדת ולהיות מורשה לכך ומשרדינו בעל ההכשרה הנדרשת לעריכת יפויי כח מתמשכים.

דיני עבודה

דיני העבודה נועדו להגן על העובד והן על המעביד. חוסר ידע מצד העובד בזכויותיו עלול לגרום לניצולו בידי המעביד וחוסר הקפדה מצד המעביד על זכויות העובד עלול להוביל להטלת סנקציות מכבידות על המעביד בגין קיפוח זכויות העובד. דיני עבודה נועדו, בין היתר, לאזן את מארג הכוחות בין מעביד לעובד ועל כן הם כפופים לעקרונות רגולטוריים על מנת לשמור על זכויותיהם של הצדדים במרחב התעסוקתי. בית הדין לעבודה הוא הערכאה המוסמכת לדון בסכסוכי עובד ומעביד, תנאי קבלה לעבודה, עבירות פליליות ונזיקיות במסגרת דיני עבודה תוך הקפדה על ערכי השוויון הנדרשים בין גברים לנשים ובכלל בין האוכלוסיות השונות.
אחת הזכויות הבסיסיות של העובד נובעת מחוק הודעה לעובד, על פיו למעסיק יש עד 30 יום מתחילת העבודה לפרט בפני עובד נתון את תנאי ההעסקה והזכויות הסוציאליות בעניינו, זאת על מנת למנוע עמימות בכל הנוגע לתנאי העסקה ולזכויות המגיעות לעובד על פי חוק וכמובן שישנם חוקים נוספים שנועדו להגן על העובדים ועל המעסיקים. בתוקף מתן שירותים לגופים מסחריים משרדינו רכש נסיון רב בתחום דיני העבודה.

הסכמים וחוזים

דיני החוזים הינו תת תחום בתוך דיני החיובים של מדינת ישראל. אנשים וגופים שונים לרבות חברות, עמותות ושותפויות עורכים חוזים מידי יום ביומו. חוזים יכולים להיות בעל פה או בכתב. ברוב המקרים אנשים מתקשרים בחוזים יומיומיים מבלי שהם מודעים לכך שזה עתה הם ערכו חוזה, למשל כאשר רכשו פיתות במאפיה השכונתית או מוצרים בסופר, או עלו לאוטובוס ועוד פעולות יום יומיות אחרות. בכל המקרים האלה ועוד אחרים כדוגמתם נכרת חוזה. לצד חוזים אלה החוזים בתחום המסחרי הם חוזים מורכבים יותר, משמעותיים יותר, ונועדו להסדיר מערכות יחסים בעלי משמעות כלכלית הן בטווח המיידי והן לטווח הארוך. חוזה הוא למעשה כתב התקשרות בין שני צדדים או יותר, המבוסס על אומד דעת הצדדים בדבר כוונתם לבוא לכדי הסכם מחייב. מכאן החשיבות של ניסוח נכון ומקצועי של החוזה תוך הסדרת כל החיובים הידועים לצדדים וכן אלה הצפויים להתרחש בבוא העת בהתאם להתפתחויות אפשריות כאלה ואחרות. חוזה טוב הוא "כלב השמירה" הטוב ביותר על חיובי הצדדים וככל שהוא יהיה מדוייק וקולע יותר לכוונת הצדדים, קיים סיכוי טוב שמקומו ישאר במגירה ולא על שולחנו של השופט בבית המשפט. בתוקף נסיוננו כמשרד וותיק העוסק בתחום המסחרי אזרחי ובתחום הנדל"ן רכשנו נסיון רב בניסוח הסכמים מסחריים וחוזים מסוגים שונים.

 

גישור עסקי

גישור עסקי הינו כלי אלטרנטיבי לפתרון סכסוכים עסקיים ומסחריים (כחלופה להליכים בפני בתי משפט או בוררות). העומס הקיים בבתי המשפט והפרוצדורה הנדרשת בניהול של הליכים משפטיים גורם לסחבת אדירה ביישוב הסכסוכים ולעיתים סעד שניתן באיחור מאבד מתוקפו. הליך הגישור מזמן הידברות לא פורמאלית ומאפשר מציאת פתרונות "מחוץ לקופסה" שבתי המשפט הפורמליים מתקשים לספק, ולכן בשנים האחרונות הליכי הגישור זוכים להכרה הולכת וגוברת הן בקרב הקהילה העסקית והן בחוגים משפטיים. ייחודו של הליך הגישור, בהיותו הליך וולונטרי, שבו הצדדים נוטלים חלק פעיל מרצונם החופשי, בסיועו ובהנחייתו של המגשר שהוא צד שלישי ניטרלי, במטרה לגבש הסכמות לפתרון הסכסוך או המחלוקת העסקיים תוך התחשבות מיטבית בצרכיהם, רצונותיהם והאינטרסים של הצדדים. הצדדים יכולים להיות מיוצגים במסגרת הליך הגישור העסקי על ידי עורכי דינם.

משפט אזרחי

ענף המשפט האזרחי הוא רחב ביותר וכולל מגוון תחומים העוסקים בהסדרת יחסים חוזיים בין גופים עסקיים, בהסדרה ובתביעות בגין הפרות ועוולות חוזיות או נזיקיות. מיצוי זכויות ע"פ החוק המוקנות לארגונים עסקיים ביחסים שבינם לבין ארגונים אחרים ובינם לבין המדינה.
התחום האזרחי כולל בין היתר עיסוק בדיני חוזים, מיסים, מקרקעין, דיני משפחה, נזיקין, ביטוח ועוד.
על תביעה אזרחית להתנהל בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018. תקנות אלו מסדירות את דרכי ניסוח והגשת כתבי תביעה וכתבי הגנה, ניתוב הסכסוכים לבית המשפט האזוריים בהתאם לסמכויות הענייניות והמקומיות המוקנית להם, וכן בהסדרת הפרוצדורה הנדרשת לכל סוג של תביעה. במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי קיימים סדרי דין מיוחדים לסוגי הסכסוכים השונים והסדרת הפרוצדורות המיוחדות לכל סוג וסוג. משרדינו עוסק שנים רבות במגוון התחומים האזרחיים המסחריים ולצד ייצג אנשים פרטיים מייצג גם חברות וגופים מסחריים.

ירושות וצוואות

עיקרון היסוד בדיני הירושה הוא כי עם פטירתו ח"ו של אדם, בין איש או אישה, עוברים נכסיו ליורשיו. נכסים אלו, הקרויים גם “עיזבון”, הם הירושה של המנוח. היורשים הופכים להיות בעלים החוקיים של העיזבון אך ורק לאחר פטירת המנוח. גם חובותיו של המנוח עוברים ליורשיו, אך ורק עד גובה השווי של מה שקיבלו במסגרת העיזבון. יודגש כי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, או עקב חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים אינם חלק מהעיזבון, אלא אם נקבע במפורש שהם מגיעים לעיזבון. כל אדם יכול להוריש את עזבונו על פי רצונו החופשי בהתאם לצוואה חוקית ואם לא יעשה כן יחולק עזבונו ליורשיו החוקיים לפי החוק. במקרה שעורך הדין הוא גם נוטריון ניתן לערוך בפניו את הצוואה מבלי הצורך לתמוך את דברי המצווה בעדים. משרדינו הוא משרד המספק שירותי נוטריון ומוסמך לערוך צוואות נוטריוניות.