נזקי גוף

נזקי גוף ופיצויים בעקבות תאונת דרכים לנפגע מנפילה באופנוע – הגדלת הפיצוי במסגרת ערעור.

 פסיקת פיצויים לנפגע תאונת דרכים – התערבות בית משפט מחוזי בערעור על פס"ד של השלום. בית משפט המחוזי קיבל את טענותינו באשר להיקף הנזקים שנגרמו לנפגע גוף עקב תאונת דרכים וכמעט הכפיל את הפיצוי.

נזקי גוף ופיצויים לנפגעת שהחליקה בסופרמרקט.

 פסיקת פיצויים לנפגעת עקב החלקה בסופר מרקט של רשת הריבוע הכחול. המערערת שהיתה מיוצגת על ידינו בהליך הערעור, נחבלה בעת שהחליקה בסופר מרקט. בית משפט השלום דחה את תביעתה וקבע שלא הוכחה אחריות הנתבעת. בית משפט המחוזי קיבל את טענתינו לגבי אחריות הרשת וחייב אותה לשלם לה פיצויים ראויים.

נזקי גוף ופיצויים לנפגעת שננשכה ע"י כלב בחוף ציבורי בחוף הצוק בתל אביב.  

פסיקת פיצויים לנפגעת עקב נשיכת כלב בחוף ציבורי. הנפגעת שיוצגה על ידינו ננשכה ע"י כלב בחוף הצוק בתל אביב. הוגשה תביעה נגד עירית תל אביב כמי שאחראית על תפעול החוב וכמי שהתרשלה בכך שלא הבטיחה את שלומם של הרוחצים ולא מנעה כניסת כלבים ודחתה את טענת העיריה שלא ניתן לסגור את החוף סגירה הרמטית.

נזקי גוף ופיצויים לנפגעת שמעדה בעת שירדה במדרגות נעות שלא פעלו בקניון.

פסיקת פיצויים לנפגעת גוף עקב מעידה במדרגות נעות שלא הופעלו בקניון. הנפגעת שיוצגה ע"י משרדינו מעדה בעת שירדה במדרגות נעות שלא היו מופעלות. בית המשפט קיבל את טענותינו בדבר אחריות הקניון וחייב את בעלי הקניון בפיצויים על כך שלא מנעו גישה למדרגות.

.    

נזקי גוף ופיצויים משמעותיים בעקבות הטרדה מינית מנשיקה.

מה מחיר נשיקה שלא בהסכמה המהווה הטרדה מינית. בית המשפט קיבל את טענתינו בדבר נכותה הנפשית של התובעת בעקבות הטרדה מינית שחוותה מהנתבע שנישק אותה ללא הסכמתה וחייבו לשלם לה פיצויים בסך של 174,611 ₪ וכן הוצאות משפט וכל זאת במסגרת תביעה נזיקית הנגררת לפלילים.