פסקי דין מסחריים

פסק דין בנושא פרשנות חוזה מסחרי זכות שחובה בצידה

האם כשחוזה מקנה לצד אחד זכות, קמה לצד השני חובה או לא – טבלת Hohfeld. בית המשפט פסק קיבל את טענתינו כשקבע שזכות שהוקנתה ללקוחותינו בחוזה למכור מניות מהווה חובה על הצד השני לרכוש את המניות, גם כאשר החובה לא נרשמה במפורש בחוזה.

דחיית תביעה לפגישה בשם טוב

האם התבטאות בפרהסיה של מלצר במסעדה כלפי לקוח על כך שאינו נוהג להשאיר טיפ וטענה על התניית שירות עקב כך, עולה כדי הפליה ופגיעה בשם הטוב של הלקוח. בית המשפט דחה את תביעתו של התובע שתבע את לקוחותינו בתביעה כספית בעילה של לשון הרע, פגיעה בשם הטוב והפליה בעקבות הערת המלצר.

דחיית תביעה לביטול עסקת מכירת רכב שעבר תאונה.

על מי הנטל להוכיח שרכב משומש שנמכר לא עבר תאונה כאשר לא בוצעה בדיקת מכון. בית המשפט דחה תביעה של רוכש רכב שרכש מלקוחותינו רכב משומש ללא בדיקה ולאחר מכן עורר טענות ביחס לכשירות הרכב.

החלטת המשקמת במגזר החקלאי על השבת כספים לערב שהוא גורם חקלאי מעבר לסכומים הקצובים של "חלף ערבות".

האם ניתן להחזיר כספים לערב לאחר שבנק גבה מהערב ומימש את השעבוד שהיה לו על ביתו של הערב. בית משפט המחוזי אישור החלטה המורה לבנק מזרחי להשיב ללקוחותינו שהוגדרו כ"גורם חקלאי" את הסכומים שגבה מהם ביתר לאחר שהבנק כבר מימש את השיעבוד ומכר את דירת המגורים בהליכי כינוס. בית משפט העליון הותיר את פסק הדין על כנו.

בג"צ – סמכויות בתי משפט ופסילת הרכב חסר

פסק דין תקדימי לפיו נפסל פסק דין שניתן בהרכב חסר. בג"צ פסל את פסק דינו של בית הדין הרבני שניתן בהרכב חסר.

האם השתהות הזוכה בנקיטת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב מהווה ויתור על החוב.

הליכי הוצאה לפועל נמשכים לעיתים זמן ממושך ובמסגרתם קורה שהזוכה משתהה בנקיטת ההליכים כשבזמן הזה החוב צובר הפרשי הצמדה וריבית. האם השתהות הזוכה בנקיטת ההליכים הופכת את החוב "לתכנית חסכון" המקנה לזוכה את הזכות למלוא הפרשי הצמדה וריבית

כתוב את הכותרת כאן