פסקי דין תביעות ייצוגיות

בית משפט מחוזי אישור תביעה ייצוגית

בית משפט המחוזי אישור תביעה ייצוגית כנגד חברות תקשורת ששיווקו כרטיסי חיוג והטעו את הצרכנים לגבי משך זמן השיחה האפשרי לביצוע בכרטיסי החיוג ולגבי דקות הבונוס המוענקות בכרטיס. התובע שהיה עובד זר ויוצג ע"י משרדינו תבע את חברת בזק בינלאומי ששיווקה כרטיסי חיוג לחו"ל בגין הטעייתו באשר למספר הדקות העומדים לרשותו בכרטיס החיוג. בית המשפט קיבל את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית. בעקבות כך חברת התקשורת נאלצה להגיע להסדר פשרה ולשלם פיצויים.

בית משפט המחוזי – אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברות תקשורת

לאחר שביהמ"ש המחוזי קיבל את הבקשה לאישורה של תביעה כתביעה ייצוגית בגין הטעיית צרכנים בשיווק כרטיסי חיוג, חברות התקשורת ביקשו להגיע להסדר פשרה עם התובעים ולאחר מו"מ התקבל הסדר פשרה לפיו התחייבות חברות התקשרות לשלם פיצויים וגמול לתובעים. בית המשפט המחוזי אישור את ההסדר.

בית משפט העליון – אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

בית משפט העליון נדרש לאשר את הסדר הפשרה בתביעה הייצוגית כנגד חברות תקשורת בגין הטעיית צרכנים ולאחר שבחן את הדברים אישר סופית את ההסדר.

אישור הסדר פשרה בבית משפט המחוזי בתל אביב בעניין זמני המתנה במענה לקבלת שירות.

אישור בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת תקשורת שהפרה את החובה הקבועה בסעיף 1 (ב) לתקנות שירות טלפוני לקיים מערכת הפניית שיחות שתודיע לצרכן בהודעה מוקלטת את מיקומו בתור, את זמן ההמתנה המשוער, וכן את האפשרותו לעבור בכל רגע לשירות השארת הודעה.